home

Voor mensen met kanker en hun naasten in de regio Eindhoven
 

SGAN Multiculturele ontmoeting: inloop allochtone patienten bij de Eik

Datum15 oktober 2018

maandag 15 oktober 2018  |  10:30 - 12:30 uur

één keer per maand op maandag in de Eik

Routebeschrijving naar Inloophuis de Eik

 

   

 INLOOP
voor
ALLOCHTONE KANKERPATIËNTEN
EN/OF FAMILIE

 

Praten met mensen die uw cultuur kennen en uw taal spreken.

 

Vandaag organiseert de Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland (SGAN) een inloopspreekuur, speciaal voor mensen van Turkse of Marokkaanse komaf.

Aan de inloopbijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

 

Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland (SGAN) is een patiëntenorganisatie die opkomt voor de belangen van o.a. allochtone kankerpatiënten en hun naasten. Ze wil een actieve rol spelen bij de begeleiding, advisering, doorverwijzing en verbetering van de leefwereld en contacten van allochtone patiënten in Nederland. Verder wil SGAN de maatschappelijke en sociale positie van allochtone patiënten verbeteren en hun naasten ondersteunen.

 

SGAN zet zich in om de belangen van allochtone kankerpatiënten en hun naasten te behartigen. Ze wil een schakel vormen tussen patiënten en zorginstellingen, informatievoorziening op maat leveren, (telefonisch) lotgenotencontact opzetten, een meertalige nieuwsbrief verzorgen, huisbezoeken organiseren. SGAN wil een brugfunctie vervullen tussen allochtone en autochtone patiënten en hun naasten.
SGAN werkt samen met Inloophuis De Eik en de meeste van hun activiteiten vinden plaats bij de Eik.

 

SGAN organiseert de volgende activiteiten:
•    een keer per maand op maandagochtend tussen 10.30 en 12.30 uur inloopspreekuur in de Eik.
•    Regelmatig wordt een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd bij een organisatie in Eindhoven of elders, over allochtonen en kanker.

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij www.sgan.nl
of een e-mail sturen naar mevrouw Samira Laaboudi sam.laaboudi@live.nl of bellen naar 088 0036506.

 Adresgegevens

Inloophuis de Eik
Aalsterweg 285 B
5644 RE Eindhoven

040 293 91 42

Copyright © 2018 Inloophuis de Eik | All rights reserved. Disclaimer