home

Voor mensen met kanker en hun naasten in de regio Eindhoven

Naam: Stichting Inloophuis de Eik

Fiscaal nummer: 813354158

Contactgegevens:

Adres:   Aalsterweg 285b, 5644 RE Eindhoven
E-mail:   info@inloophuis-de-eik.nl
Internet:   www.inloophuis-de-eik.nl

 

 

 

 

 

Doelstelling:

De stichting heeft ten doel mensen met kanker en hun naasten en nabestaanden mogelijkheden te bieden zichzelf te zijn en vandaar uit hun weg te zoeken bij de aanpak van hun ziekteproces en de problemen die zich daarbij voordoen.

Daarnaast wil de Eik als wegwijzer fungeren voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden en voor medewerkers in zorg en welzijn.

Ook wil de Eik ondersteuning bieden bij de aanpak van eventuele problemen en de gevolgen daarvan die zich voordoen rondom het ziekteproces.

Dat doet de Eik door het aanbieden van de mogelijkheid om contact te leggen met lotgenoten en met goed getrainde vrijwilligers. De Eik is daarvoor elke werkdag open van 10.00 tot 17.00 uur.

Bij de Eik zijn vrijwilligers werkzaam die goed getraind worden en blijven en die de gasten ontvangen en ondersteunen met een praatje, een gesprek of indien gevraagd een advies of informatie.

De Eik werkt zoveel mogelijk samen met verschillende instellingen en instanties. Vrijwilligers zijn ook werkzaam in het MMC locatie Eindhoven op de polikliniek oncologie.

 

Beloningsbeleid

De coördinatoren werken op deeltijdbasis en worden beloond conform de CAO Ziekenhuizen, schaalnummer FWG 55.
Vrijwilligers, gastvrouwen/gastheren, docenten en bestuur werken onbezoldigd.

 

Activiteitenverslag

Activiteitenverslag 2016

 

Beleidsplan

Beleidsplan 2017

 

ANBI

Het Inloophuis heeft de ANBI-status. Dit betekent onder meer dat donateurs en erflaters de gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken van de belasting (dit is afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn gedaan). Nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van successierecht. Zie ook www.anbi.nl en www.inloophuis-de-eik.nl/sponsors/

 

 

Het verslag van de activiteiten en de financiële verantwoording vindt u in:

 

Jaarrapport 2017 inclusief Beoordelingsverklaring

Jaarrekening 2016 met Controleverklaring accountant

Jaarrekening 2015 en Bevestiging bij jaarrekening 2015

Jaarrekening 2014 en Controleverklaring accountant 2014

Jaarrekening 2013 en Controleverklaring accountant 2013

 

Adresgegevens

Inloophuis de Eik
Aalsterweg 285 B
5644 RE Eindhoven

040 293 91 42

Copyright © 2018 Inloophuis de Eik | All rights reserved. Disclaimer