home

Voor mensen met kanker en hun naasten in de regio Eindhoven

Inloophuis de Eik is een organisatie die de middelen om het Inloophuis te kunnen exploiteren moet verwerven uit donaties, legaten en sponsoracties.
Wij werken daarom hoofdzakelijk met vrijwilligers.
Dankzij de steun van bedrijven, Rotaryclubs, Lionsclubs en particuliere donateurs is het mogelijk dat er continu gewerkt wordt aan de realisatie van haar doelstellingen.

 

Heel wat patiënten, naasten en ook nabestaanden hebben inmiddels de weg naar het inloophuis gevonden.
Gezien de grote behoefte willen wij onze activiteiten graag uitbreiden met nog meer themabijeenkomsten, creatieve activiteiten, bewegingsactiviteiten, koffieochtend, groepsgesprekken en nog veel meer.
De financiele middelen zijn vaak de sleutel waar het om draait, om onze bestaande activiteiten te kunnen voortzetten en nieuwe activiteiten te kunnen aanbieden.

 

Mogen wij ook een beroep op u doen?
Uw gift of donatie kunt u storten op het rekening nummer IBAN NL44 RABO 0158 2648 51 t.n.v. Inloophuis de Eik, Eindhoven.
Bij een schenking door particulieren kan de fiscus u en ons helpen door een aanzienlijk belastingvoordeel, de Eik is een door de belastingdienst erkende ANBI.

Voor nadere details over mogelijkheden van donatie en lopende akties raadpleeg de onderliggende pagina's. Bestuur, coordinator, vrijwilligers en vooral onze gasten zijn u dankbaar voor uw steun!
Wilt u graag meer informatie over steun aan de Eik, neemt u dan gerust contact op met

Jacqueline Selbeck, Coördinator Externe Zaken van de Eik
via e-mail aan jacqueline.selbeck@inloophuis-de-eik.nl
of via telefoon 040 293 91 42.

 

Inloophuis de Eik, Eindhoven is een door de Belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling
RSIN/Fiscaal nummer:  813354158

 

Belastingdienst over giften aan ANBI:
Toelichting aftrekbare giften

Adresgegevens

Inloophuis de Eik
Aalsterweg 285 B
5644 RE Eindhoven

040 293 91 42

Copyright © 2018 Inloophuis de Eik | All rights reserved. Disclaimer