home

Voor mensen met kanker en hun naasten in de regio Eindhoven

EEN AMBASSADEUR IS EEN ONDERNEMER DIE:

 • goed bekend staat
 • over nuttige netwerken beschikt
 • potentiële nieuwe ambassadeurs wil aandragen en hen vooraf wil informeren
 • goed geïnformeerd is en blijft over de Eik
 • weet waar de Eik voor staat
 • het eigen bedrijf communicatief wil inzetten voor de promotie van de Eik
 • daarbij gebruik maakt van de door de Eik aangereikte middelen: logo, folders, posters
 • zich gedurende tenminste drie jaar als ambassadeur en sponsor wil binden
 • jaarlijks een bedrag van minimaal € 1000,- sponsort

 

DE TEGENPRESTATIE DIE DE EIK KAN LEVEREN:

 • ter beschikking stellen van logo, folders in een display en posters
 • vermelding op de website als ambassadeur
 • vermelding bij presentaties
 • toezending van digitale nieuwsbrief
 • uitnodigen voor/attenderen op relevante activiteiten, zoals open dagen
 • uitbreiding van uw netwerk

 

Tot slot hoort een ambassadeursschap bij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hierbij bieden wij u graag deze mogelijkheid!

 

Adresgegevens

Inloophuis de Eik
Aalsterweg 285 B
5644 RE Eindhoven

040 293 91 42

Copyright © 2018 Inloophuis de Eik | All rights reserved. Disclaimer