home

Voor mensen met kanker en hun naasten in de regio Eindhoven

Algemene informatie

Belastingvrij schenken
Door uw schenkingen notarieel te regelen, kunt u gebruik maken van belastingvoordelen die de overheid verbindt aan het steunen van goede doelen. U kunt dan eigenlijk tweemaal zoveel schenken voor hetzelfde geld.
Een notariële schenking, ook wel lijfrente schenking genoemd, is een vorm van schenken met een maximaal belastingvoordeel. De fiscus verbindt hier wel de verplichting aan dat de jaarlijkse schenking wordt vastgelegd voor een minimale periode van 5 jaar. In tegenstelling tot de normale giften is deze schenking volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting, zonder drempel. Uw fiscale voordeel is afhankelijk van uw inkomen en de belastingschijven waarin u valt. De fiscus betaalt dus maximaal 52% van uw schenking.

Voorwaarden
Voorwaarde voor deze schenking is dat er in een notariële akte wordt vastgelegd hoeveel u jaarlijks, gedurende tenminste vijf jaar schenkt.

Rekenvoorbeeld
- U wilt netto € 1000 per jaar schenken; deze gift is te laag, gezien uw inkomen, om voor belastingaftrek in aanmerking te komen. U maakt in vijf jaar tijd in totaal € 5000 over.
- Wanneer u notarieel vastlegt dat u jaarlijks € 1000 overmaakt, mag u dit bedrag in zijn geheel aftrekken van de belasting. Wanneer u bijvoorbeeld in de belastingschijf van 52% valt, dan betekent dit voor u dat u netto iets minder dan € 500 per jaar betaalt terwijl het Inloophuis € 1000 ontvangt.

Notariskosten?
Wanneer u het machtigingsformulier wilt ontvangen, neem contact op met info@inloophuis-de-eik.nl. U ontvangt dan een formulier om in te vullen. Het formulier bestaat uit een volmacht voor de notaris en een betalingsregeling, waarin u kunt aangeven op welke manier u de schenking wilt gaan betalen. Zou u beide pagina's willen invullen en ondertekenen en samen met een kopie van uw (geldig) legitimatiebewijs opsturen naar het postadres.

Wilt u meer weten?
Wilt u eerst meer weten over notariële schenkingen dan kunt u ook contact opnemen met

Jacqueline Selbeck, Coördinator Externe Zaken van de Eik
via e-mail aan jacqueline.selbeck@inloophuis-de-eik.nl
of via telefoon 040 293 91 42.

 

Adresgegevens

Inloophuis de Eik
Aalsterweg 285 B
5644 RE Eindhoven

040 293 91 42

Copyright © 2018 Inloophuis de Eik | All rights reserved. Disclaimer