home

Voor mensen met kanker en hun naasten in de regio Eindhoven

Vrienden van de Eik

 

Steeds meer bedrijven kiezen voor de koppeling van zakelijke en maatschappelijke belangen.
Door Inloophuis de Eik te sponsoren levert u een inspirerende bijdrage aan de samenleving.
Mensen met een levensbedreigende ziekte en hun naasten hebben de steun van ons Inloophuis zo hard nodig.
Om het inloophuis met haar ruim 100 vrijwilligers draaiende te kunnen houden is er jaarlijks ongeveer € 180.000 nodig. Het grootste bedrag gaat naar vaste kosten zoals huur en salariskosten voor de coördinator die de vrijwilligers aanstuurt en ondersteunt.

 

Wat vragen wij u?

 

Om te zorgen voor een meer vaste inkomstenbron vragen wij bedrijven om zich aan te sluiten bij de Vriendenclub. Deze gaat ervoor zorgen dat de exploitatiekosten voor drie jaar worden gedekt zodat het huis met minder financiële zorgen gerund kan worden. Voor alle vrienden worden interessante bijeenkomsten georganiseerd. Het Inloophuis houdt de leden op de hoogte houden van het reilen en zeilen van de Eik.

 

U kunt op meerdere manieren lid worden van de VRIENDENCLUB, u wordt:


HARTSVRIEND door drie jaar achtereen minimaal € 1500 te doneren.

GROTE VRIEND door drie jaar achtereen € 1000 te doneren.

VRIEND door drie jaar achtereen € 500 te doneren.

of misschien

MEDIAVRIEND, een eretitel voor die huis-aan-huisbladen die met enige regelmaat berichten over de Eik publiceren.

 

 

Wat ziet u terug?

 

  • Het Inloophuis verzorgt nieuwsitems op de website en nieuwsbrieven per mail. Vrienden krijgen een plek op de website, hartsvrienden met logo en website, grote vrienden met website en vrienden met naam.
  • Leden van de vriendenclub van de Eik kunnen, in overleg, gebruik maken van de ruimten van Inloophuis de Eik voor bijvoorbeeld een teamoverleg of vergadering. Een workshop behoort ook tot de mogelijkheden.
  • Medewerkers van de Eik kunnen voor de leden indien gewenst in het bedrijf voorlichting geven over omgaan met kanker op het werk of over hoe om te gaan met een collega bij terugkeer naar werk na kanker.
  • Uiteraard staat het uitgebreide informatiecentrum voor u en uw werknemers en hun familie ter beschikking!
  • U wordt uitgenodigd voor volgende bijzondere netwerkbijeenkomsten.

 

Fiscale regeling

 

Inloophuis De Eik heeft een ANBI Status (algemeen nut beogende instelling) wat het fiscaal aantrekkelijk maakt om donaties te doen. Meer informatie op de site van de belastingdienst: Vennootschapsbelasting/Aftrekbare giften

 

Adresgegevens

Inloophuis de Eik
Aalsterweg 285 B
5644 RE Eindhoven

040 293 91 42

Copyright © 2018 Inloophuis de Eik | All rights reserved. Disclaimer