home

Voor mensen met kanker en hun naasten in de regio Eindhoven

Gedragscode voor (vrijwillige) medewerkers

 

    
 • De vrijwilliger draagt er zorg voor dat zij/hij er netjes en verzorgd uitziet.
 • In contact met de gasten sluiten de adviezen aan bij de vraag van de gast en praat de vrijwilliger in principe niet over zijn of haar eigen problemen of oplossingen.
 • Het recht en het vermogen van de gast om eigen oplossingen te vinden staat steeds voorop.
 • De vrijwilliger domineert niet in het contact met de gast tenzij dit, in uitzonderingssituaties (b.v. acute crisis) geboden is.
 • De houding van de vrijwilliger wordt gekenmerkt door respect voor de gast, warmte, betrokkenheid en rust.
 • Het aangaan van therapeutische contacten, c.q. contacten die een veranderingsproces bij de gast in gang zetten behoren niet tot de (primaire) taken van de vrijwilligers. Met betrekking tot eventuele verwijzing naar professionals, is vooraf overleg met de coördinator verplicht.
 • Er worden door de vrijwilliger geen gasten thuis bezocht, tenzij hierover overleg heeft plaatsgevonden met de coördinator.
 • Het werkoverleg en de intervisiebijeenkomsten zijn de situaties waar eigen emoties en problemen van vrijwilligers in verband met de werkzaamheden in het inloophuis naar voren kunnen worden gebracht.De vrijwilliger is bereid een aantal uren per jaar deel te nemen aan werkoverleg en bijscholing.
 • De vrijwilliger heeft geheimhoudingsplicht voor alles dat hem of haar tijdens het werk op welke manier dan ook aan informatie bekend wordt.
 • Vrijwilligers die werken met minderjarigen hebben een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) nodig die via het Inloophuis kosteloos aangevraagd kan worden, voor hen gelden verder nog speciale regels omtrent grensoverschrijdend gedrag.
  Zie daarvoor: Gedragscode_Grensoverschrijdend_Gedrag.

 

Adresgegevens

Inloophuis de Eik
Aalsterweg 285 B
5644 RE Eindhoven

040 293 91 42

Copyright © 2018 Inloophuis de Eik | All rights reserved. Disclaimer