home

Voor mensen met kanker en hun naasten in de regio Eindhoven


Selectie, aanname en vrijwilligerscontract

Voordat er een vrijwilligerscontract wordt aangegaan met een potentiŽle vrijwilliger vindt er een kennismakingsgesprek plaats. Doel van dit gesprek is vast te stellen of de kandidaat geschikt is voor het werk. In eerste instantie zal de kandidaat vrijwilliger een aantal keren meelopen met de ervaren vrijwilligers om te kijken of hij/zij zich thuisvoelt bij het werk en in de organisatie. In deze proefperiode kunnen beide partijen zonder een opzegtermijn besluiten de samenwerking te beŽindigen. Aan het eind van de proefperiode zal een evaluatiegesprek worden gehouden met de coŲrdinator. Op basis van de resultaten van dit gesprek wordt een vrijwilligerscontract aangegaan of wordt de overeenkomst beŽindigd.

Opzegtermijn
Na het aangaan van een vrijwilligerscontract wordt een opzegtermijn van vier weken gehanteerd.

Scholing en begeleiding
De vrijwilliger neemt deel aan de activiteiten die door de stichting met het oog op verdere scholing en geschiktheid georganiseerd worden. Bij aanvang neemt een gastvrouw/heer zo spoedig mogelijk deel aan de basiscursus (5 ŗ 6 dagdelen). Deze wordt in eigen huis gegeven door een trainer eventueel i.s.m. andere inloophuizen.
Daarnaast vindt er periodiek een intervisiebijeenkomst plaats voor de gastvrouwen/heren en is er 3 keer per jaar werkoverleg. Naar behoefte worden er workshops georganiseerd over speciale themaís.
Van de vrijwilliger wordt verwacht dat zij/hij aan deze activiteiten deelneemt. De vrijwilligers kunnen voor ondersteuning altijd terugvallen op een van de coŲrdinatoren.

Evaluatiegesprekken
Na het aangaan van een vrijwilligerscontract vinden er regelmatig evaluatiegesprekken plaats tussen de vrijwilliger en de coŲrdinator. Op verzoek van de vrijwilliger en/of de coŲrdinator is een bestuurslid van de Stichting hierbij aanwezig.

Verzekeringen
Er is een WA-verzekering en een ongevallenverzekering afgesloten voor diegenen die werkzaamheden verrichten in het inloophuis.

Adresgegevens

Inloophuis de Eik
Aalsterweg 285 B
5644 RE Eindhoven

040 293 91 42

Copyright © 2018 Inloophuis de Eik | All rights reserved. Disclaimer