home

Voor mensen met kanker en hun naasten in de regio Eindhoven

De taken t.a.v. de gasten bestaan uit:

 

 • De gastvrouw/-heer draagt zorg voor ontvangst van de gast, stelt deze op zijn gemak, biedt koffie of thee aan en luistert naar wat deze te vertellen of te vragen heeft.
 • Op basis van de gebleken behoefte geeft de gastvrouw/-heer informatie en/of wijst de gast op het aanwezige informatiemateriaal (folders, boeken cd-rom’s, video’s etc.).
 • Zo nodig informeert de gastvrouw/-heer de gast over de activiteiten in het huis en de voor de gast relevante patiënten belangenvereniging.
 • De gastvrouw/heer is verplicht tot geheimhouding van alle gegevens over gasten, waarover de gastvrouw/-heer door haar/zijn werkzaamheden in het inloophuis of anderszins geïnformeerd is.
 • In overleg met de gast een aantal gegevens vastleggen.

 

De taken t.a.v. het huis bestaan uit:

 

 • De gastvrouw/-heer draagt er zorg voor dat huis en interieur een verzorgde indruk maken, zodat gasten er zich thuis kunnen voelen. Zij/hij creëert een warme en gastvrije sfeer.
 • De gastvrouw/-heer verricht zo nodig kleine huishoudelijke taken.
 • Zij/hij vult folderrekken aan, houdt de leestafel in orde en draagt zorg voor een ordelijk gebruik van de bibliotheek en overige informatie middelen.
 • Beschadigingen en onregelmatigheden in en om het huis worden gemeld aan de coördinator.
 • De gastvrouw/-heer beantwoordt de telefoon, geeft desgevraagd informatie en maakt eventueel een afspraak voor een bezoek in het huis.
 • Alle informatie welke nodig is voor een goed functioneren van het huis wordt bij de dienstwisseling van de gastvrouw/-heer overgedragen aan collega’s en vastgelegd in een logboek.

 

Wij bieden:

 

 • zinvol, gevarieerd en belangrijk werk
 • een prettige werkomgeving
 • ruimte voor eigen interesses en aandachtsgebieden
 • mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling
 • reiskostenvergoeding en een vrijwilligerscontract

 

Adresgegevens

Inloophuis de Eik
Aalsterweg 285 B
5644 RE Eindhoven

040 293 91 42

Copyright © 2018 Inloophuis de Eik | All rights reserved. Disclaimer